Make your own free website on Tripod.com

                      

KAMI MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KERANA SUDI MELAYARI LAMAN WEB KAMI SEKOLAH RENDAH HAJI TARIF BRUNEI I .....

Kami warga Sekolah Rendah Haji Tarif ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada abiskita kerana berkesudian meluangkan masa untuk melayari laman web kami yang baru saja kami ungkayahkan pada tahun ini.  Apa yang kami harapkan ialah dengan adanya laman web kami ini ianya akan dapat sedikit sebanyak memberikan informasi yang berguna dan terkini mengenai sekolah yang kami sayangi ini.  Sekian, Wassalam.

JUMPA LAGI .....

SEE YOU AGAIN .....

ASSALAMU       A'LAIKUM ..... DAN SELAMAT SEJAHTERA ...

 

Jika abiskita ada sebarang komen bagi memperbaiki Laman Web Sekolah kami ini, boleh lah mengalamatkannya ke e-mail kami seperti berikut: srhttamoi2003@yahoo.com.

 Terima kasih.