Make your own free website on Tripod.com

MATLAMAT SEKOLAH

 

MENUJU KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KREATIVITI

 

KE ARAH KEMAHIRAN 4 M :

MEMBACA, MEMAHAM, MENULIS DAN MENGIRA

 

MELAHIRKAN INSAN YANG POSITIF DAN SEIMBANG DARI SEGI ROHANI, JASMANI, EMOSI DAN INTELEKTUAL SELARAS DENGAN ASPIRASI NEGARA DAN MENDUKUNG KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA (M.I.B.)

 

MELAHIRKAN PENDIDIK YANG TITIH, LUTANAN, PEMEDULIAN, CEKAP DAN MENGHARGAI MASA

 

MENJADIKAN TATA SUSILA SEBAGAI AMALAN DAN DAPAT MELAHIRKAN INSAN YANG BERGUNA KEPADA UGAMA, NEGARA DAN BANGSA